Kiezerspas

Als een kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden gestemd voor de Europees Parlementsverkiezing.

Beeld: Martijn Beekman

Een kiezer kan alleen met deze kiezerspas stemmen en hij krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt de kiezer zijn kiezerspas en een identiteitsdocument aan het stembureau.

Zie Artikel K 4 Kieswet en Artikel K 11 Kieswet

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar bij de gemeente (model K 6). Bij het verzoek dient een kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht te worden bijgevoegd.

Zie Artikel K 3 Kieswet en Artikel K 6 Kieswet

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag voor de stemming om 12 uur persoonlijk bij de gemeente gedaan worden. De kiezer moet dan in persoon naar het gemeentehuis waar hij op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Daar toont hij zijn identiteitsbewijs en vraagt een kiezerspas aan.
Zie Kieswet art. K 3.

Een kiezer die buiten Nederland woont, kan een verzoek om met een kiezerspas te stemmen indienen bij zijn registratieverzoek als kiezer.
Zie Kieswet art. K 7.

Kiezerspas omzetten in volmacht

Voor de Europees Parlementsverkiezing geldt dat een kiezerspas kan worden omgezet in een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland.