Kiezerspas

Als een kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden gestemd voor de Europees Parlementsverkiezing.

Beeld: Kiesraad

De kiezer kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en hij krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt de kiezer zowel zijn kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau. Zie Kieswet art. K 1, Kieswet art. K 4 en Kieswet art. K 11.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Zie Kieswet art. K 6. Heeft de kiezer al een stempas in huis, dan moet hij deze bij het verzoek meesturen.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag voor de stemming om 12 uur persoonlijk bij de gemeente gedaan worden. De kiezer moet dan in persoon naar het gemeentehuis waar hij op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Daar toont hij de stempas en vraagt een kiezerspas aan. Zie Kieswet art. K 3. Een kiezer die buiten Nederland woont, kan een verzoek om met een kiezerspas te stemmen indienen bij zijn registratieverzoek als kiezer. Zie Kieswet art. K 7.

Kiezerspas omzetten in volmacht

Voor de verkiezing van het Europees Parlement geldt dat een kiezerspas kan worden omgezet in een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland.