Mag een kiezer stemmen met een kiezerspas én een volmacht?

Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen.

Daarnaast kan bij verkiezingen, met uitzondering van gemeenteraadsverkiezingen, een kiezerspas worden aangevraagd. Met een kiezerspas kunnen kiezers ook buiten de grenzen van de eigen gemeente stemmen.

Bij de provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen kan met een kiezerspas worden gestemd in iedere gemeente in het desbetreffende gebied van de provincie of het waterschap. Bij de Tweede Kamerverkiezing en Europees Parlementsverkiezing kan met een kiezerspas overal in Nederland gestemd worden. De kiezerspas kan worden omgezet in een onderhandse volmacht. De gevolgen hiervan staan in het onderstaande schema. In alle gevallen moet degene die de volmacht ontvangt, de stem van de volmachtgever tegelijkertijd met zijn eigen stem voor diezelfde verkiezing uitbrengen. Zie Kieswet art. L 3.

  • Een kiezer verleent een volmacht door de stempas onderhands om te zetten in een volmachtbewijs. Zie Kieswet art. L 14. Twee situaties:

   - De volmachtnemer heeft zelf ook een stempas. De volmachtnemer kan de volmachtstem alleen uitbrengen, als de volmachtgever en de volmachtnemer in dezelfde gemeente als kiezer staan geregistreerd.

   - De volmachtnemer heeft zelf een kiezerspas. De volmachtnemer kan deze stem alleen uitbrengen in de gemeente waar de volmachtgever als kiezer staat geregistreerd.

  • Een kiezer verleent een volmacht door een kiezerspas onderhands om te zetten in een volmachtbewijs. Zie Kieswet art. L 14. Twee situaties:

   - De volmachtnemer heeft zelf een stempas: de volmachtnemer kan deze stem uitbrengen in de gemeente waar hij als kiezer staat geregistreerd, mits beide gemeenten in het gebied liggen waarvoor de verkiezing wordt gehouden.

   - De volmachtnemer heeft zelf ook een kiezerspas: de volmachtnemer kan deze stem uitbrengen in elke gemeente die in het gebied ligt waarvoor de verkiezing wordt gehouden.

   - De volmachtnemer heeft zelf een stempas: de volmachtnemer kan deze stem uitbrengen in de gemeente waar hij als kiezer staat geregistreerd, mits beide gemeenten in het gebied liggen waarvoor de verkiezing wordt gehouden.

   - De volmachtnemer heeft een kiezerspas: de volmachtnemer kan deze stem uitbrengen in elke gemeente die in het gebied ligt waarvoor de verkiezing wordt gehouden.