Vanuit het buitenland

Een Nederlandse kiezer die op de dag van de verkiezing tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan toch deelnemen aan de stemming. Als deze kiezer nog in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, kan hij per brief of per volmacht stemmen. Als hij niet meer staat ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens moet hij zich eerst (eenmalig) laten registreren als kiezer in het buitenland. Vervolgens kan hij per brief stemmen, of desgewenst via een schriftelijke volmacht of met een kiezerspas (in Nederland).

Beeld: ©Kiesraad / Martijn Beekman

Een verzoek om als kiezer in het buitenland te worden geregistreerd, moet worden gestuurd naar de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Kiesgerechtigde Nederlanders die wonen op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten kunnen hun verzoek tot registratie ook per post indienen bij de Nederlandse vertegenwoordiging op hun eiland. Zie Kieswet art. D 3. Overigens kan de Nederlandse kiezer die in een andere EU-lidstaat woont, er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing in de EU-lidstaat waarin hij woont.

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Een kiezer die op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog steeds staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kan een verzoek indienen tot stemmen bij schriftelijke volmacht, met een kiezerspas of stemmen per brief. Een verzoek om per brief te stemmen moet worden ingediend bij de burgemeester van ’s-Gravenhage. Zie  Artikel M 3 Kieswet. Een verzoek tot stemmen bij schriftelijke volmacht of met een kiezerspas moet worden ingediend bij de gemeente waarin de kiezer is geregistreerd. Zie Kieswet art. L 8, art. K 3 en art. M 1.

Stemmen met een kiezerspas

Met een kiezerspas kan een kiesgerechtigde die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, maar op de dag van stemming in Nederland is, stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Stemmen bij volmacht

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan iemand machtigen om namens hem per schriftelijke volmacht zijn stem uit te brengen. Zie Kieswet art. L 9. Staat hij of zij nog in een Nederlandse gemeente ingeschreven, dan stuurt degene het verzoek voor de schriftelijke volmacht naar de gemeente of verleent een onderhandse volmacht.

Stemmen per brief

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan per brief te stemmen. Daartoe ontvangt hij of zij een briefstembewijs, stembiljet, envelop voor het stembiljet, retourenvelop en handleiding. Zie Kieswet art. M 2 en art. M 6. Het briefstembewijs en stembiljet moeten in de retourenvelop naar de gemeente Den Haag, het briefstembureau ter plaatse of naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat ter plekke worden gestuurd. Zie Kieswet art. M 6a en art. M 7. De teruggezonden briefstempapieren moeten uiterlijk op de dag van stemming om 15.00 uur bij het briefstembureau zijn.

Briefstembureaus

Kiezers buiten Nederland kunnen hun stembiljet naar een briefstembureau opsturen. Briefstembureaus worden bijvoorbeeld ingericht op de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland of in de gemeente Den Haag. Zie voor meer informatie Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag over kiezers in het buitenland.