Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst in bij de Kiesraad (centraal stembureau). Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Europees Parlementsverkiezing. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 9.00 en 17.00 uur gebeuren.

foto Kandidatenlijst

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen in veel gevallen al vóór de dag voor kandidaatstelling worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering kan contact worden opgenomen met het centraal stembureau.

Kieskringen

Bij verkiezingen voor het Europees Parlement vormt Nederland voor de kandidaatstelling – anders dan bij Tweede Kamerverkiezingen - één kieskring. Zie Kieswet art. Y 12. Dit betekent dat maar één kandidatenlijst wordt ingeleverd, samen met – indien van toepassing – 30 ondersteuningsverklaringen. Voor de uitslagberekening van de Europees Parlementsverkiezing is Nederland wel in 20 kieskringen opgesplitst.