Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst in bij de Kiesraad (centraal stembureau). Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Europees Parlementsverkiezing. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 9.00 en 17.00 uur gebeuren.

Beeld: ©Kiesraad / Martijn Beekman

Bij verkiezingen voor het Europees Parlement vormt Nederland voor de kandidaatstelling – anders dan bij Tweede Kamerverkiezingen - één kieskring. Zie Kieswet art. Y 12. Dit betekent dat elke partij maar één kandidatenlijst inlevert, samen met – indien van toepassing – 30 ondersteuningsverklaringen.

Kandidaatstelling Europees Parlement

Procesbeschrijving