Kandidaten

Er gelden regels voor het aantal kandidaten dat een politieke partij op de kandidatenlijst mag plaatsen. Dit is afhankelijk van of de partij al in het Europees Parlement zit en zo ja, met hoeveel zetels.

Beeld: ©Kiesraad

Regels over aantal kandidaten op kandidatenlijst

Een partij die geen zetels heeft in het Europees Parlement of een partij die in het Europees Parlement maximaal 15 zetels heeft, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.
Een politieke partij die 16 zetels of meer zetels in het Europees Parlement heeft, mag maximaal 80 kandidaten opnemen op de lijst.

Bij elke kandidaat op de kandidatenlijst mag achter de voorletters het geslacht van de kandidaat vermeld worden door (m) of (v). Dit is niet verplicht. Partijen kunnen deze informatie over het geslacht van kandidaten ook achterwege laten. De keuze geldt wel voor de gehele lijst.

Vereisten kandidaten

Om als kandidaat mee te mogen doen aan de verkiezing van het Europees Parlement moet de kandidaat:

  • de Nederlandse nationaliteit hebben óf die van een andere lidstaat van de Europese Unie,
  • 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht, óf jonger dan 18 jaar zijn maar meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van het nieuwe Europees Parlement.

De Tweede Kamer toets of kandidaten aan alle eisen voldoen bij het zogenoemde geloofsbrievenonderzoek.

Zie Kieswet art. H7

Kandidaten buiten Europese deel Nederland

Kandidaten die buiten het Europese deel van Nederland wonen, wijzen een gemachtigde aan die in het Europese deel van Nederland woont, onder andere om hun eventuele benoeming aan te nemen
Zie Kieswet art. H 10.