Europees Parlement: Maakt het voor de kandidaatstelling uit waar de kandidaat woont?

Nee, een kandidaat hoeft niet te wonen in Nederland om zich in Nederland kandidaat te kunnen stellen voor het Europees Parlement.

Wel is het verplicht dat een kandidaat een gemachtigde in Nederland aanwijst wanneer hij zelf in het buitenland woont. Daarnaast moet een kandidaat bij zijn kandidaatstelling een kopie van zijn identiteitsbewijs en een Nederlandse verblijfstitel kunnen overleggen, bijvoorbeeld doordat in een buitenlands paspoort een sticker ‘Verblijfstaantekening algemeen’ is opgenomen. Uit de sticker blijkt dat iemand rechtmatig verblijft in Nederland.

Toelating tot Europees Parlement

Voor de toelating tot het Europees Parlement gelden andere regels dan voor de kandidaatstelling. Om voor Nederland lid van het Europees Parlement te kunnen zijn, moet een Nederlander de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Ook in ons land wonende niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat mogen voor Nederland lid zijn van het Europees Parlement. Voorwaarde is dat zij in het Europese deel van het Koninkrijk Nederland wonen, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet zijn uitgesloten van het recht om gekozen te worden, in Nederland, noch in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn. Zie Kieswet art. Y 4.