Stukken kandidaatstelling

Bij het inleveren van een kandidatenlijst moeten partijen naast de kandidatenlijst verschillende stukken inleveren. Politieke partijen machtigen een kiezer om de kandidatenlijst namens de partij in te leveren.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Inleveren stukken kandidaatstelling

Politieke partijen lever naast de kandidatenlijst (Model H1) de volgende stukken in:

 • Instemmingsverklaring
  Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming met de kandidaatstelling worden ingeleverd. Het model dat voor de instemmingsverklaring wordt gebruikt is model H9. Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland woont, moet op de instemmingsverklaring een gemachtigde binnen het Europese deel van Nederland aanwijzen.
  Zie Kieswet art. H 9.
 • Kopie identiteitsbewijs
  Van kandidaten die nog geen zitting hebben in het Europees Parlement moet een kopie van een geldig uidentiteitsbewijs worden ingeleverd. Onder een geldig identiteitsbewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op de identificatieplicht).
  Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN of sofinummer op de achterkant. Dit betekent dat ook de achterkant van het identiteitsbewijs gekopieerd moet worden.
 • Machtiging om aanduiding boven lijst te plaatsten
  Om de naam van de partij (aanduiding) boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, moet een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de lijstinleveraar machtigt om dit te doen.
  Zie Kieswet art. H 3 en Model H 3-1
 • Ondersteuningsverklaringen
  Partijen die voor het eerst deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten 30 ondersteuningsverklaringen inleveren (Model H 4). Hier vindt u meer informatie over ondersteuningsverklaringen
 • Betalingsbewijs waarborgsom
  Partijen die voor het eerst meedoen aan de verkiezing van het Europees Parlement of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom betalen. De waarborgsom is € 11.250, deze moet uiterlijk 14 dagen voor de dag van kandidaatstelling betaald zijn. Hier vindt u meer informatie over de waarborgsom voor de kandidaatstelling.
 • Verklaring exclusieve kandidaatstelling Nederland
  Van alle kandidaten moet een verklaring worden ingeleverd dat zij niet in een andere EU-lidstaat kandidaat zijn. Zie Kieswet art. Y 13.
  Staan er een of meerdere kandidaten op de lijst die onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat en niet de Nederlandse nationaliteit hebben? Lever dan ook een verklaring in dat deze kandidaten in de betreffende lidstaat niet zijn uitgesloten van het recht om te worden gekozen (Model Y35). De Kiesraad (het centraal stembureau) stuurt deze verklaring door naar de betreffende lidstaat met het verzoek dit te controleren. Zie Kieswet art. Y 35b.
 • Samenvoeging aanduidingen
  Als 2 of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen (partijnamen) of afkortingen daarvan boven de lijst. In dat geval moeten zij bij de lijst verklaringen voegen van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de betreffende politieke partijen. Hiermee wordt de inleveraar gemachtigd om beide partijnamen of een afkorting daarvan boven de lijst te zetten.
  Zie Kieswet art. H 5 en Model H3-2

Gebruik Ondersteunende Software Verkiezingen

Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van een aantal van bovenstaande formulieren en voor de kandidatenlijst gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Bij de kandidaatstelling ontvangt de Kiesraad naast de papieren documeneten graag een usb-stick met de OSV2020-bestanden.