Wat als een persoon niet in staat is tot ondertekenen van documenten voor kandidaatstellingsprocedure?

Personen die niet in staat zijn tot ondertekening, kunnen een aantekening krijgen in hun identiteitsbewijs 'niet in staat tot tekenen'. Wanneer het centraal stembureau deze aantekening op het identiteitsbewijs ziet staan, is geen handtekening van de betreffende persoon op het document vereist.

Niet in staat tot ondertekenen, geen aantekening op identiteitsbewijs

Het kan voorkomen dat een persoon niet in staat is te tekenen, maar (nog) geen identiteitsdocument met aantekening bezit. Het is niet altijd voor iedereen mogelijk om rond de periode van kandidaatstelling een identiteitsbewijs met aantekening aan te vragen en te verkrijgen (denk bijvoorbeeld aan mogelijk zicht op herstel of lange wachttijd bij de gemeente). Voor deze personen kan het alternatief zijn om langs te komen bij het centraal stembureau om zich aldaar te identificeren. Het centraal stembureau kan dan op het document een aantekening plaatsen en die voorzien van een gemeentestempel (indien het centraal  stembureau bij een gemeente is gevestigd) en handtekening van de ambtenaar. Voor een instemmingsverklaring kan de aantekening bijvoorbeeld zijn dat 'betrokkene is geïdentificeerd maar tijdelijk niet in staat is tot ondertekening, betrokkene stemt in met kandidaatstelling'.

Mocht het voor betreffende persoon lastig zijn naar het centraal stembureau af te reizen (in geval van Europees Parlement, Tweede Kamer of Eerste Kamer verkiezingen), kan het centraal stembureau afstemmen met de verantwoordelijk ambtenaar verkiezing in de woongemeente van de persoon, dat eenzelfde procedure wordt gevolgd.