Ondersteuningsverklaringen

Met een ondersteuningsverklaring ondersteunt een kiesgerechtigde de deelname van een partij aan de verkiezing. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis. Voor de verkiezing van het Europees Parlement vormt Nederland één kieskring en moeten partijen 30 ondersteuningsverklaringen inleveren. 

Wanneer ondersteuningsverklaring nodig

Partijen die deel willen nemen aan de verkiezing van het Europees Parlement moeten ondersteuningsverklaringen (model H 4) inleveren als ze:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Zie Kieswet art. H 4.

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Iedereen die in Nederland als kiezer is geregistreerd kan een ondersteuningsverklaring afleggen. Hiervoor gaat u naar het gemeentehuis van uw woonplaats, vult u het formulier in en laat u uw identiteitsbewijs zien. Dit kan vanaf 14 dagen voor de kandidaatstelling tot en met de dag van de kandidaatstelling. Ook personen die als kandidaat op een lijst staat, mogen zo’n verklaring tekenen. Het is niet toegestaan meer dan 1 ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.
Zie Kieswet art. H 4.