Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf. Bij de verkiezing voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement vormt Nederland maar één kieskring en hoeven partijen maar 30 ondersteuningsverklaringen in te leveren.  

Partijen die deel willen nemen aan de verkiezing van het Europees Parlement moeten ondersteuningsverklaringen (model H 4) inleveren als ze:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing 
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding

Zie Kieswet art. H 4.

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Iedereen die in Nederland als kiezer is geregistreerd kan een ondersteuningsverklaring afleggen. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen zo'n verklaring tekenen. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie Kieswet art. H 4.