Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst meedoen aan een verkiezing van het Europees Parlement, of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom betalen.

Beeld: ©Rijksoverheid / Wim Meurer

Procedure waarborgsom kandidaatstelling

De waarborgsom voor kandidaatstelling voor het Europees Parlement bedraagt € 11.250 en moet uiterlijk 14 dagen voor de kandidaatstelling ontvangen zijn. Na ontvangst van de waarborgsom krijgt de partij een bewijs van betaling toegezonden. Dit bewijs moet de partij bij de kandidaatstelling inleveren. De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij 75% van de kiesdeler haalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd.
 Zie Kieswet art. H 12.

Uitzondering op betaling waarborgsom

In de volgende gevallen hoeft de partij geen waarborgsom te betalen:

  • politieke partijen die al zitting hebben in het Europees Parlement.
  • De aanduiding van de partij wordt samengevoegd met die van 1 of meerdere andere partijen en ten minste 1 van de partijen heeft bij de vorige verkiezing een zetel behaald.
  • fusies van partijen waarbij alle afzonderlijke partijen een zetel hebben behaald bij de vorige verkiezing.
  • fusie van partijen die bij de vorige verkiezing met een gezamenlijke lijst onder een samengevoegde aanduiding een of meer zetels hebben behaald.

Zie Kieswet art. H 4.

Betaling waarborgsom

De waarborgsom moet worden overgemaakt naar:

  • ING Bank
  • Rekeningnummer NL37.INGB.0705002241
  • t.n.v. min. Van BZK/ontvangstenrekening H7
  • Postbus 20011, 2500 EA ‘s-Gravenhage

Onder vermelding van: ‘Waarborgsom kandidaatstelling Europees Parlement’ en de naam van de desbetreffende partij.

Terugbetaling waarborgsom

De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij 75% van de kiesdeler haalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd.
Zie Kieswet art. H 12.