Lijstnummering

Het centraal stembureau (de Kiesraad) nummert alle ingeleverde kandidatenlijsten volgens vaste regels. Dit nummer komt boven de partijnaam op het stembiljet te staan. Het nummeren van de geldige kandidatenlijsten gebeurt in een openbare zitting. 
Zie Kieswet art. I 12 en art. I 15.

Beeld: Kiesraad

Nummers voor partijen met zetels

De lijsten van partijen die bij de vorige verkiezing één of meer zetels hebben behaald krijgen eerst een nummer. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enzovoort.

Loting voor nummering partijen zonder zetel

Daarna krijgen partijen die geen zetel hebben in het Europees Parlement een nummer. Dit gebeurt via loting.
Zie Kieswet art. I 14.

Bekendmaking lijstnummering

De lijstnummering wordt zo snel mogelijk na afloop van de zitting gepubliceerd op deze website en in de Staatscourant. Zie Kieswet art. I 15. Het centraal stembureau maakt van de zitting voor de nummering van kandidatenlijsten een proces-verbaal op. Zie Kieswet art. I 18.

Bezwaar en beroep tegen lijstnummering

Kiezers die aanwezig zijn bij de zitting waarin de Kiesraad de kandidatenlijsten nummert kunnen mondeling bezwaar maken tegen de nummering. Deze bezwaren neemt de Kiesraad op in het proces-verbaal (papieren verslag) van de zitting. Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen de beslissing van de Kiesraad over de nummering van de kandidatenlijsten. Dat is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 8:4).
 Zie Kieswet art. I 18