Samenvoeging aanduidingen

Een samenvoeging van aanduidingen houdt in dat 2 of meer partijen gezamenlijk één kandidatenlijst inleveren met daarboven de samenvoeging van hun partijnamen of de afkortingen daarvan. Deze samengevoegde aanduiding komt ook op het stembiljet te staan.

Beeld: ©Kiesraad

Politieke partijen kunnen bijvoorbeeld voor een samenvoeging van aanduidingen kiezen omdat zij afzonderlijk te weinig kandidaten voor hun kandidatenlijst hebben of om zo hun politieke verwantschap uit te drukken. Bij een samenvoeging van aanduidingen leveren partijen samen één kandidatenlijst in. Alleen partijnamen die al geregistreerd zijn, kunnen worden samengevoegd.
Zie Kieswet art. H 3.

Zetelverdeling bij samengevoegde aanduidingen

Nadat berekend is hoeveel zetels een kandidatenlijst met daarboven een samenvoeging van aanduidingen heeft gekregen, worden deze zetels aan de gekozen kandidaten toegewezen. Het is dus niet zo dat eventuele zetels die aan deze lijst zijn toegekend, vervolgens nog worden gesplitst per partij.

Regels voor volgende verkiezing voor partijen met samengevoegde aanduidingen

Politieke partijen die bij de vorige verkiezing samen één kandidatenlijst hebben ingeleverd, maar bij een volgende verkiezing weer ieder met een eigen kandidatenlijst aan de verkiezing willen deelnemen, worden behandeld als politieke partijen die voor de eerste keer aan de verkiezing deelnemen. Zij moeten dus een waarborgsom betalen en ondersteuningsverklaringen inleveren. Ook moeten zij voor hun lijstnummer meeloten met andere nieuwe partijen.