Blanco lijst

Politieke partijen zijn niet verplicht om een partijnaam (aanduiding) te registreren. Ze kunnen ook met een blanco lijst aan de verkiezing deelnemen. Er staat dan geen naam boven de lijst van de partij op het stembiljet, maar alleen een nummer.

Beeld: ©Kiesraad / Martijn Beekman

Procedure deelname met blanco lijst

Voor het inleveren van de kandidatenlijst voor een blanco lijst geldt de normale procedure, op de volgende punten na:

  • Omdat er geen aanduiding bovenaan de lijst geplaatst wordt, is een machtiging hiervoor niet nodig.
  • Op de ondersteuningsverklaringen kan de ruimte achter ‘aanduiding partij’ leeg blijven. Dit geldt ook voor alle overige formulieren waar de aanduiding van de partij gevraagd wordt.
  • Het is niet mogelijk met 1 of meerdere andere partijen gezamenlijk een lijst in te leveren en de aanduidingen samen te voegen.

Zie Kieswet art. H 3 lid 1.