Blanco lijst

Het is niet verplicht om een partijnaam te registreren. Partijen kunnen met een blanco lijst, dat wil zeggen: zonder naam (‘aanduiding’) boven de lijst, deelnemen aan verkiezingen. In dat geval staat alleen een nummer boven de lijst van de partij op het stembiljet en geen naam.

illustratie Mannetje watermerk klein

Het komt niet vaak voor dat een politieke partij een blanco lijst inlevert. Het ontbreken van een aanduiding wordt als een nadeel ervaren bij het voeren van campagne. Een partij die met een blanco lijst wil deelnemen aan de verkiezing slaat de procedure van registratie van een aanduiding over.

Procedure blanco lijst 

Voor het inleveren van de kandidatenlijst geldt de normale procedure, op de volgende punten na:
• omdat er geen aanduiding geplaatst wordt, is een machtiging hiervoor niet nodig  
• op de ondersteuningsverklaringen kan de ruimte achter ‘aanduiding partij’ leeg blijven. Dit geldt ook voor alle overige formulieren waar de aanduiding van de partij gevraagd wordt 
• een samenvoeging van aanduidingen van partijen die een gezamenlijke lijst inleveren, is niet mogelijk

Zie Kieswet art. H 3 lid 1.