Uitslagen

Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen wordt bepaald hoeveel zetels de verschillende partijen krijgen. De berekening van de verkiezingsuitslag verloopt in twee fasen. In de eerste fase wordt het aantal beschikbare zetels aan politieke partijen toegekend. In de tweede fase worden zetels toegewezen aan de kandidaten.

Beeld: ©Nationaal archief

Uitgangspunt voor het centraal stembureau bij de Provinciale Statenverkiezingen zijn de processen-verbaal (papieren verslag) van de gemeentelijk stembureaus of - bij meerdere kieskringen - de processen-verbaal van de hoofdstembureaus. Hierin staat vermeld hoeveel stemmen de lijsten van de politieke partijen en de op die lijsten vermelde kandidaten hebben behaald. Deze verslagen zijn gebaseerd op de totalen die de burgemeesters voor hun gemeenten hebben vastgesteld op basis van de verslagen van de stembureaus.

De uitslagen van alle Provinciale Statenverkiezingen staan in de Databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.