Handleiding uitslagvaststelling voor centraal stembureaus Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2023

Na de stemming start het proces van uitslagvaststelling. Het centraal stembureau berekent de zetelverdeling en wijst de verdeelde zetels toe aan kandidaten. Vervolgens benoemt het de kandidaten. Het vertegenwoordigend orgaan in oude samenstelling (de Provinciale Staten of het algemeen bestuur van het waterschap) beslist over de toelating van de benoemde kandidaten. Deze handleiding helpt de centraal stembureaus op weg bij het vaststellen van de uitslag en het benoemen van kandidaten.