Hoe verloopt het tellen van de stemmen bij gecombineerde verkiezingen?

Na de stemming worden de stembussen van beide verkiezingen onmiddellijk na elkaar geopend en worden de stembiljetten van elkaar gescheiden. Ook bij gecombineerde verkiezingen moet het tellen van de stemmen direct na afloop van de stemming plaatsvinden.

Het stemlokaal moet zo zijn ingericht dat de stembureauleden elkaar niet hinderen bij het tellen van de stemmen voor beide verkiezingen. Voor beide verkiezingen moet een apart proces-verbaal gemaakt worden.

Als het gelijktijdig tellen van stemmen door ruimtegebrek niet mogelijk is, moet het tellen van de stemmen voor beide verkiezingen na elkaar plaatsvinden. Als gemeenten besluiten de telling voor de verschillende verkiezingen niet tegelijk, maar na elkaar uit te voeren, dan is het aan hen met welke verkiezing ze beginnen.