Bekendmaking uitslag

De centraal stembureaus maken niet eerder dan acht dagen na de verkiezingsdag de uitslag van de verkiezing bekend in een openbare zitting.  De uitslag wordt in een proces-verbaal (papieren verslag)eindverslag vastgesteld en op internet gepubliceerd.

Beeld: ©Teun Berserik

Voorlopige uitslagen

Op de verkiezingsavond wordt al een voorlopige, niet-officiële uitslag op partijniveau in de media gepresenteerd. Deze is gebaseerd op exitpolls en/of sneltellingen van de stembureaus.

Sneltellingen zijn de eerste handmatige tellingen in stembureaus, op partijniveau. Deze worden telefonisch door stembureaus doorgegeven aan gemeenten. Deze verzamelt ze en geeft ze door aan het ANP.

Bezwaren en proces-verbaal

Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Wel kunnen kiezers kunnen tijdens deze zitting mondeling eventuele bezwaren inbrengen.

Iedereen die vermoedt dat er een fout is gemaakt bij de telling door het stembureau of gemeentelijk stembureau kan dit schriftelijk melden bij het centraal stembureau. Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau schriftelijk worden ingediend. Een melding moet onderbouwd zijn.

Van de zitting wordt proces-verbaal opgemaakt. Hierin staat de uitslag van de verkiezing en eventueel door de kiezers ingebrachte bezwaren. Het centraal stembureau maakt het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag (met weglating van de ondertekening) direct na de zitting openbaar.

Zie Kieswet art. P 22 en P 23.

Databank

De Kiesraad zet de uitslagen van Provinciale Statenverkiezingen zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de uitslag door het centraal stembureau van elke provincie in de databank verkiezingsuitslagen.

Zie Kieswet art. P 15 t/m P 19, P 22 en P 24.