Bekendmaking uitslag

De hoofdstembureaus maken uiterlijk 5 dagen na de dag van stemming in een openbare zitting de uitslag per kieskring bekend. Op basis hiervan maken de centraal stembureaus, ook in een openbare zitting, de uitslag op het niveau van de provincie bekend. Dit gebeurt doorgaans op de maandag na de dag van stemming. De uitslag wordt in een proces-verbaal vastgelegd dat op internet wordt gepubliceerd.

Beeld: ©Teun Berserik

Voorlopige uitslagen

Op de avond van de dag van stemming wordt al een voorlopige, niet-officiële uitslag op partijniveau in de media gepresenteerd. Deze is gebaseerd op exit-polls, en/of sneltellingen van de stembureaus. Sneltellingen zijn de eerste handmatige tellingen in de stembureau, op het niveau van partijen. Deze worden telefonisch door stembureaus doorgegeven aan gemeenten. Deze verzamelt ze en geeft ze door aan het ANP.

Bezwaren en proces-verbaal

Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Kiezers kunnen wel tijdens deze zitting mondeling eventuele bezwaren inbrengen. Van de zitting wordt proces-verbaal opgemaakt. Hierin staan de uitslag van de verkiezing en de eventueel door de kiezers ingebrachte bezwaren. Zie Kieswet art. P 22. Het centraal stembureau maakt het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag (met weglating van de ondertekening) direct na de zitting openbaar. Zie Kieswet art. P 23

Bezwaren

Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Kiezers kunnen wel tijdens deze zitting mondeling eventuele bezwaren inbrengen. Van de zitting wordt proces-verbaal opgemaakt. Hierin staan de uitslag van de verkiezing en de eventueel door de kiezers ingebrachte bezwaren. Zie Kieswet art. P 22.

Databank

De Kiesraad zet de uitslagen van provinciale statenverkiezingen z.s.m. na de vaststelling van de uitslag door het centraal stembureau van elke provincie in de databank verkiezingsuitslagen.