Uitslagen

Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen wordt bepaald hoeveel zetels de verschillende partijen krijgen. De berekening van de verkiezingsuitslag verloopt in 2 fasen. In de eerste fase wordt het aantal beschikbare zetels over de politieke partijen verdeeld. In de tweede fase worden de zetels toegewezen aan de kandidaten.

Uitgangspunt voor de Kiesraad (centraal stembureau) voor het vaststellen van de uitslag zijn de processen-verbaal van de twintig hoofdstembureaus. Hierin staat vermeld hoeveel stemmen de kandidatenlijsten van de politieke partijen en de op die lijsten vermelde kandidaten hebben behaald. Deze processen-verbaal zijn gebaseerd op de totalen die de burgemeesters voor hun gemeenten hebben vastgesteld, op basis van de processen-verbaal van de stembureaus.

De uitslagen van Europees Parlementsverkiezingen staan in de databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.