Overzicht uitslagen per gemeente Europees Parlementsverkiezing 2024

Bent u benieuwd naar de uitslagen van de Europees Parlementsverkiezing van 6 juni 2024? Hieronder vindt u een overzicht van alle officiële uitslagen per gemeente. 

Uitslagen per gemeente

U vindt op de websites van de gemeenten de volgende documenten:

  • De processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-1 of model N 10-2);
  • Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-1 of model Na 31-2, inclusief bijlage 2);
  • De eventuele corrigenda van de bovengenoemde processen-verbaal (model Na 14-1 of model Na 14-2);
  • Een ingevuld verslag van het controleprotocol dat het gemeentelijk stembureau heeft uitgevoerd;
  • Het CSV-bestand van de vastgestelde uitslag.

Gemeenten publiceren de uitslag in de loop van maandag 10 juni. Kunt u niets vinden via de linkjes op deze site, neem dan contact op met de betreffende gemeente.

Stembureaulid telt stembiljetten
Beeld: ©Kiesraad

A tot en met Z uitslagen per gemeente

Corrigenda bij uitslagen hoofdstembureaus

Via onderstaande link vindt u de corrigenda bij de uitslagen per hoofdstembureau: