Zetelverdeling over kandidaten

Nadat de zetels over de partijen zijn verdeeld, stelt de Kiesraad vast welke kandidaten van deze partijen zijn gekozen. Hierbij kijkt de Kiesraad eerst of er kandidaten zijn die voldoende voorkeurstemmen hebben. Als er dan nog meer zetels te verdelen zijn, gaat de volgende zetel naar de kandidaat die het hoogst op de lijst staat.

Beeld: ©European Union source EP

Het toekennen van zetels aan kandidaten gebeurt op de volgende manier:

  1. Allereerst bepaalt de Kiesraad de voorkeurdrempel. Deze is 10% van de kiesdeler. Een kandidaat kan alleen met voorkeurstemmen gekozen worden als hij deze voorkeurdrempel heeft behaald.
  2. Vervolgens telt het alle voorkeurstemmen per kandidaat op. Als dit aantal hoger is dan het aantal dat een hogergeplaatste kandidaat heeft gekregen, en hoger dan of gelijk aan de voorkeurdrempel, dan heeft de kandidaat met voorkeurstemmen voorrang op de hogergeplaatste kandidaat. 
  3. Als er nog zetels te verdelen zijn nadat alle kandidaten met voldoende voorkeurstemmen een zetel hebben ontvangen, gebeurt het verdelen van deze zetels op basis van de lijstvolgorde.

Voorbeeld: de voorkeurdrempel is 68.000. Kandidaat nr. 5 heeft 100.000 stemmen gekregen en kandidaat nr. 1 heeft 50.000 stemmen. Als er maar één zetel te verdelen is, gaat de zetel naar kandidaat nummer 5.

Zie Kieswet artikel P 15 en Kieswet artikel Y 23a.