Melding aan centraal stembureau Europees Parlementsverkiezing 2024

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. Hetzelfde geldt voor de processen-verbaal van hoofdstembureaus, briefstembureaus en nationaal briefstembureau. Hieronder leest u wanneer u een melding kunt doen en aan welke voorwaarden de melding moet voldoen.

Het is niet meer mogelijk om een melding te doen bij het centraal stembureau. Dit was mogelijk tot maandag 17 juni 11.00 uur, 48 uur voor de openbare zitting van het centraal stembureau.

Bekijk de uitslagen per gemeente.

Termijn meldingen

Meldingen kunnen vanaf maandag 10 juni 10.00 uur tot maandag 17 juni, 11.00 uur worden ingediend bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Op maandag 10 juni 2024 vinden de zittingen van de gemeentelijk stembureaus plaats. De gemeentelijk stembureaus kunnen een telling van een stembureau corrigeren. Het verdient daarom aanbeveling te wachten met uw melding bij de Kiesraad totdat de zitting van het gemeentelijk stembureau is afgerond en de resultaten van het gemeentelijk stembureau en de stembureaus met eventuele correcties zijn gepubliceerd. U kunt rechtstreeks bezwaar maken tijdens de zitting van een stembureau en het gemeentelijk stembureau. Het (gemeentelijk) stembureau behandelt dan uw bezwaar en neemt het op in het proces-verbaal van de zitting. U moet hiervoor persoonlijk aanwezig zijn bij de zitting van het (gemeentelijk) stembureau.

Voorwaarden melding

Meldingen moeten schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Dat kan vanaf maandag 10 juni 10.00 uur via de knop onderaan deze pagina. Meldingen kunnen niet telefonisch of via sociale media gedaan worden. Een melding over mogelijke (op)telfouten moet aan een aantal eisen voldoen om in behandeling genomen te worden door het centraal stembureau.
Het gaat om de volgende eisen:

  • Meldingen moeten voor maandag 17 juni 2024 11.00 uur in bezit zijn van het centraal stembureau.
  • Meldingen moeten gaan over eventuele fouten in het (op-) tellen van de stemmen in het proces-verbaal of het digitale bestand met uitkomsten van de gemeente. Dit zijn fouten die het gemeentelijk stembureau kan corrigeren. Over andere zaken kan bezwaar gemaakt worden tijdens de zitting van het betreffende (gemeentelijk) stembureau. Bijvoorbeeld over een stembureau dat te laat openging of waar onvoldoende stembiljetten waren.
  • Een melding moet onderbouwd en specifiek zijn. Alleen de mededeling dat er een fout is gemaakt, is niet voldoende. De melder moet aangeven waaruit de fout concreet bestaat, over welke gemeente en of welk stembureau het gaat en wat de fout precies is.
  • De melding moet gaan over iets dat uzelf hebt waargenomen, dus niet van horen zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik heb op kandidaat X gestemd en kan mijn stem niet terugvinden.” Niet: “Ik heb gehoord dat in stembureau X niet correct is geteld.” Of: "Mijn buurman zegt dat hij heeft gestemd op kandidaat X en die stem is niet terug te vinden."
  • Meldingen moeten schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau. Meldingen kunnen niet telefonisch of via sociale media gedaan worden.
  • Vermeld geen persoonsgegevens in uw melding. Het delen van persoonsgegevens is niet noodzakelijk voor het doen van een melding.