Tellen van de stemmen

Hieronder wordt het proces van het tellen van de stemmen in stappen toegelicht, van stemlokaal tot centraal stembureau (Kiesraad). De verkiezingsuitslagen worden met de hand geteld en op papier doorgegeven aan de gemeentelijk stembureaus, die de uitslagen van verschillende stembureaus bij elkaar optellen. Belangstellenden mogen aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen.

Overzicht van het tellen van de stemmen Europees Parlementsverkiezing

Waarborgen tellingen in het stemlokaal

  • Waarborgen tellingen in het stemlokaal

  • In de stemlokalen wordt (uitsluitend) op papier gestemd en geteld.
  • Of stembiljetten geldig of ongeldig zijn, wordt (enkel) besloten door het stembureau.
  • Als er foutjes tijdens het tellen en opmaken van het proces-verbaal aan het licht komen, dan wordt er opnieuw geteld. Als het stembureau een telling toch niet kloppend krijgt, wordt daarvan een aantekening gemaakt in het proces-verbaal.
  • Iedereen is welkom om de telling bij te wonen, zolang dit het tellen van de stemming niet verstoort. Als iemand denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan kan hij/zij dat aangeven bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal. In een gemeente met centrale stemopneming, kan het stembureau de hertelling overlaten aan het gemeentelijk stembureau.
  • Het proces-verbaal wordt getekend door de voorzitter en alle aanwezige stembureauleden. Dit proces-verbaal mag desgewenst door aanwezige kiezers gefotografeerd worden (zonder handtekeningen).
  • Er worden geen USB-sticks gebruikt om uitslagen over te brengen vanuit de stemlokalen.
  • Gemeenten publiceren alle processen-verbaal van de stembureaus op internet. Op de website van de Kiesraad wordt een overzicht gepubliceerd met links naar die webpagina’s van de gemeenten.