Jaarverslagen

Ieder jaar brengt de Kiesraad een verslag uit met daarin onder meer: een weergave van het verloop van de verkiezingen in dat jaar, adviezen die de Raad uitbracht op het gebied van kiesrecht of verkiezingen en de informatievoorziening die de Raad verzorgde, onder meer via het Informatiepunt Verkiezingen en publicaties.

Adviezen en publicaties