Jaarverslagen

Ieder jaar brengt de Kiesraad een verslag uit met daarin onder meer: een weergave van het verloop van de verkiezingen in dat jaar, adviezen die de Kiesraad uitbracht op het gebied van kiesrecht of verkiezingen en de informatievoorziening die de Kiesraad verzorgde, onder meer via het Informatiepunt Verkiezingen en publicaties.

Adviezen en publicaties