Over ons

De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder adviseert de Raad de regering over kiesrecht en verkiezingen. De Raad is gevestigd in Den Haag. Zie Kieswet art. A 2 en Kieswet art. A 3.

De Kiesraad bestaat uit 7 leden. Deze leden worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen 2 keer worden herbenoemd. Zie Kieswet art. A 4. Zij worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de advisering op het gebied van het kiesrecht en verkiezingen en op grond van hun maatschappelijke kennis en ervaring.

 

De leden van de Kiesraad worden bij hun werkzaamheden ondersteund door een secretariaat. Zie Kieswet art. A 5.

Vergoeding voorzitter en leden Kiesraad

De Kiesraadleden ontvangen een financiële tegemoetkoming. De voorzitter ontving per maand een vergoeding gebaseerd op 0,3 fte in schaal 18 volgens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA). De leden van de Raad ontvangen een vergoeding van € 274,79,- per vergadering en een reiskostenvergoeding.

Zie ook