Over ons

De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder is de Raad adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen. De Raad is gevestigd in Den Haag. Zie Kieswet art. A 2 en Kieswet art. A 3.

Beeld: ©Teun Berserik

De Kiesraad bestaat uit 7 leden. Deze leden worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij kunnen 2 keer worden herbenoemd. Zie Kieswet art. A 4. De leden worden benoemd op basis van hun deskundigheid om te adviseren over kiesrecht en verkiezingen en op grond van hun maatschappelijke kennis en ervaring.

De leden van de Kiesraad worden bij hun werkzaamheden ondersteund door een bureau met medewerkers. Zie Kieswet art. A 5.

Vergoeding voorzitter en leden Kiesraad

De Kiesraadleden ontvangen een financiële tegemoetkoming. De voorzitter ontvangt per maand een vergoeding gebaseerd op 0,3 fte in schaal 18 volgens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA). De leden van de Raad ontvangen een vergoeding van € 300,69 per vergadering en een reiskostenvergoeding.