Over ons

De Kiesraad staat voor een eerlijk, transparant en controleerbaar verkiezingsproces. De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder is de Raad adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen. De Raad is gevestigd in Den Haag.

Beeld: ©Kiesraad

Onze missie

In Nederland kan iedereen de uitslag van verkiezingen vertrouwen.

Leden van de Kiesraad

De Kiesraad bestaat uit zeven leden. Deze leden worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen twee keer worden herbenoemd. De leden worden benoemd op basis van hun deskundigheid om te adviseren over kiesrecht en verkiezingen en op grond van hun maatschappelijke kennis en ervaring.

De leden van de Kiesraad worden bij hun werkzaamheden ondersteund door een bureau met medewerkers.

Zie Kieswet art. A 4 en A 5.

Vergoeding

De Kiesraadleden ontvangen een financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

De voorzitter ontvangt per maand een vergoeding gebaseerd op 0,34 fte in schaal 18 van de CAO Rijk. De leden van de Kiesraad ontvangen per maand een vergoeding gebaseerd op 0,17 fte in schaal 18 van de CAO Rijk en een reiskostenvergoeding.