Wet open overheid

Sinds 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet regelt dat u informatie kunt opvragen over alles wat de overheid, inclusief de Kiesraad, doet. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Beeld: ©Kiesraad

Contactpersoon Wet open overheid (Woo)

De Kiesraad heeft veel informatie al openbaar gemaakt. Bent u op zoek naar (bestuurlijke) informatie en kunt u deze niet vinden? Neem contact op met onze contactpersoon Wet open overheid. De contactpersoon kan zeggen welke informatie beschikbaar is. Ook als uw verzoek niet (voldoende) duidelijk is, hoort u dat van de Woo-contactpersoon.

Telefoonnummer: 070 426 6266

E-mail: kiesraad@kiesraad.nl.