Wet open overheid

Sinds 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet regelt dat u informatie kunt opvragen over alles wat de overheid, inclusief de Kiesraad, doet. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Contactpersoon Wet open overheid (Woo)

De Kiesraad heeft veel informatie al openbaar gemaakt. Bent u op zoek naar (bestuurlijke) informatie en kunt u deze niet vinden? Neem contact op met één van onze contactpersonen Wet open overheid. De contactpersonen kunnen zeggen welke informatie beschikbaar is. Ook als uw verzoek niet (voldoende) duidelijk is, hoort u dat van de Woo-contactpersonen.

Telefoonnummer: 070 426 6266

E-mail: kiesraad@kiesraad.nl.

De contactpersonen Woo van de Kiesraad zijn mevr. mr. Danique Bogaart en mevr. mr. Setareh Kahkeshan.