962 adviezen en publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wanneer zijn de ingeleverde kandidatenlijsten in te zien en wanneer zijn ze definitief?

De dag na de dag van kandidaatstelling onderzoekt het centraal stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting de...

Vraag en antwoord

Mag een kiezer een foto van zijn ingevulde stembiljet maken?

Ja, de Kieswet bevat geen grondslag om mobiele telefoons te verbieden in het stemlokaal of een dergelijke stem achteraf...

Vraag en antwoord

Bijlagen P 4 en 5 voor gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 2018

Formulier | 13-02-2018

Bijlagen P 4 voor referendum 2018

Formulier | 13-02-2018

Advies over het Aanpassingsbesluit AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 20 16/679)1 van toepassing. Het...

Advies | 12-02-2018

Wat gebeurt er als een kandidaat overlijdt voor de dag van stemming?

Als een kandidaat overlijdt voor de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst, dan kan de partij eventueel verzoeken om...

Vraag en antwoord

Wie houdt toezicht op het verloop van de verkiezingen?

Anders dan in sommige andere landen is er in ons land niet één instantie die toezicht houdt op het verkiezingsproces. Het...

Vraag en antwoord

Wat als politieke partijen willen fuseren?

Politieke partijen kunnen als één nieuwe partij meedoen aan verkiezingen door te fuseren. Fuseren kan op 2 manieren. De...

Vraag en antwoord

Voorwaarden voor gebruik OSV

Formulier | 09-02-2018

Mogen kiezers kinderen meenemen in het stemhokje?

In principe niet. Als duidelijk is dat van enige beïnvloeding van een kiezer absoluut geen sprake kan zijn, bijvoorbeeld moeder...

Vraag en antwoord