Adviezen en publicaties

946 adviezen en publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Proces-verbaal 6 februari 2020: Vaststelling van drie extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement

Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wijzigt het aantal leden van het Europees Parlement. Nederland ...

Proces-verbaal | 06-02-2020

Geregistreerde logo's Tweede Kamer

Publicatie | 10-12-2019

Advies grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer

De Kiesraad heeft een advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat een andere wijze van verkiezing van de Eerste Kamer beoogt. ...

Advies | 30-10-2019

Advies grondwetsherziening kiescollege buitenland

De Kiesraad kan zich vinden in het voorstel om een kiescollege in te stellen voor Nederlanders in het buitenland. Dit blijkt uit ...

Advies | 15-10-2019

Derde advies over conceptwetsvoorstel aanpassing procedure vaststelling verkiezingsuitslag

Gemeenten mogen zelf kiezen of ze bij verkiezingen centraal tellen of (volledig) tellen in de stembureaus. Dit is de kern van een ...

Advies | 14-10-2019

Advies over wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

De Kiesraad ondersteunt de wens om te gaan experimenten met een kleiner stembiljet. Dit staat in een advies over een wetsvoorstel ...

Advies | 14-10-2019

Registratieformulier logo politieke partij

Formulier | 13-08-2019

Kwantitatief onderzoek centraal tellen (Kiesraad)

Rapport | 12-08-2019

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen 2019

Rapport | 12-08-2019

Evaluatieadvies Europees Parlement en Eerste Kamer 2019

De verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement (23 mei) en de Eerste Kamer (27 mei) zijn goed verlopen – op enkele ...

Advies | 12-08-2019