809 adviezen en publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Waarom hangen er geen gordijntjes voor het stemhokje?

Het aanbrengen van gordijnen voor stemhokjes is in Nederland niet toegestaan. De Kieswet en het Kiesbesluit bepalen gedetailleerd ...

Vraag en antwoord

Kunnen kiezers een klacht indienen als er tijdens de stemming iets niet volgens de wet verloopt?

Ja, kiezers kunnen tijdens de stemming mondeling een klacht indienen, als zij vinden dat de stemming niet volgens de wet verloopt.

Vraag en antwoord

Wat mag een politieke partij of individuele kandidaat doen bij volmachtverlening?

Het uitgangspunt bij het verlenen van een volmacht is dat een kiezer (de volmachtgever) die verwacht niet zelf in persoon aan de ...

Vraag en antwoord

Wanneer wordt een verzoek om met een kiezerspas te stemmen geweigerd?

Met een kiezerspas kan een kiezer zijn stem in een willekeurige gemeente binnen het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als een benoemde niet als lid toegelaten kan worden?

Als het *vertegenwoordigend orgaan besluit een benoemde niet als lid toe te laten, omdat hij niet voldoet aan de vereisten voor ...

Vraag en antwoord

Gemeenteraad, waterschap, provinciale staten: welke stukken moet de benoemde inleveren bij het aannemen van zijn benoeming?

De benoemde, of zijn gemachtigde, moet een ondertekende verklaring laten zien waarin al zijn openbare functies staan.

Vraag en antwoord

Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement: welke stukken moet de benoemde inleveren bij het aannemen van zijn benoeming?

De benoemde, of zijn gemachtigde, moet een ondertekende verklaring inleveren waarin al zijn openbare functies staan.

Vraag en antwoord

Mag er gestemd worden met een combinatie van een kiezerspas en een volmacht?

Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kan hij een andere ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er met stembiljetten na een hertelling?

Bij een eventuele hertelling worden de verzegelde pakken met onder andere de stembiljetten door de gemeenten overgebracht naar ...

Vraag en antwoord

Wat zijn de vereisten voor de stemhokjes?

In elk stemlokaal zijn voldoende stemhokjes aanwezig, zodat de stemming voorspoedig verloopt. Het stemhokje bestaat uit een ...

Vraag en antwoord