890 adviezen en publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

PV uitslag centraal stembureau provincie Utrecht provinciale statenverkiezing 2019

Proces-verbaal | 25-03-2019

PV uitslag centraal stembureau provincie Zuid-Holland provinciale statenverkiezing 2019

Proces-verbaal | 25-03-2019

PV uitslag centraal stembureau provincie Limburg provinciale statenverkiezing 2019

Proces-verbaal | 25-03-2019

PV uitslag centraal stembureau provincie Noord-Brabant provinciale statenverkiezing 2019

Proces-verbaal | 25-03-2019

Wat gebeurt er als een partij in een provincie meer zetels haalt dan dat er kandidaten zijn?

In het geval van ‘lijstuitputting’ direct bij de vaststelling van de uitslag worden de resterende zetels toebedeeld aan de ...

Vraag en antwoord

Is het niet veiliger om de verkiezingsuitslag geheel handmatig vast te stellen dan met software?

Het handmatig telproces is niet vrij van (tel)fouten. De huidige maatregel om door middel van het vier-ogenprincipe (aanpassingen ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als de software bij de komende verkiezingen wordt gehackt? En hoe reëel is dit gevaar?

Als dat wordt opgemerkt voordat het centraal stembureau de uitslag heeft vastgesteld, dan kan het centraal stembureau besluiten ...

Vraag en antwoord

Wie controleert of gemeenten zich aan de voorschriften voor het gebruik van OSV houden?

De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk gesteld voor de totstandkoming van een gemeentelijke totaaltelling. Dat impliceert ...

Vraag en antwoord

Waarom is het rapport van Fox-IT zo laat beschikbaar, kort voor de verkiezingen?

Het Fox-IT rapport naar aanleiding van het onderzoek is nu pas gepubliceerd, omdat pas deze week de definitieve versie van het ...

Vraag en antwoord

Welke verbeteringen zijn doorgevoerd in de software ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?

Vraag en antwoord