Voorbeelden blanco, geldige en ongeldige stemmen

Wanneer is een stem geldig en wanneer ongeldig? In de Kieswet staat beschreven wanneer een stem ongeldig verklaard moet worden. In de praktijk zijn niet alle stembiljetten even makkelijk te beoordelen. Een tekst of tekening op een stembiljet kan een stem ongeldig maken, maar dat is lang niet altijd zo. Belangrijk is dat bij de beoordeling steeds naar de uitgangspunten uit de Kieswet wordt gekeken.

Het is de verantwoordelijkheid van het stembureau om te bepalen of een stem geldig of ongeldig is. Deze brochure beschrijft de uitgangspunten uit de Kieswet en geeft een aantal voorbeelden van geldige en ongeldige stemmen.