809 adviezen en publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe kan een stembureaulid tijdelijk vervangen worden?

De Kieswet bepaalt dat tijdens een zitting altijd de voorzitter en 2 andere stembureauleden aanwezig zijn. Bij afwezigheid van de ...

Vraag en antwoord

Hoeveel stembureaus moet een gemeente instellen?

Normen voor het aantal in te stellen stembureaus en de spreiding hiervan zijn er niet. Uiteraard is van belang dat de ...

Vraag en antwoord

Kan de zitting van het stembureau worden geschorst?

Ja, de zitting van het stembureau kan geschorst worden als omstandigheden in of bij het stemlokaal de voortgang van de zitting ...

Vraag en antwoord

Wat kan een stembureau doen bij eventuele ronselpraktijken?

De geldigheid van een onderhandse volmacht wordt bepaald op de dag van stemming in het stemlokaal. Het stembureau heeft daarbij ...

Vraag en antwoord

Wat is de procedure als een mobiel stembureau naar een andere locatie vertrekt?

De procedure is als volgt: de sleuf van de stembus wordt door de voorzitter van het stembureau onder toeziend oog van de ...

Vraag en antwoord

Kunnen kiezers de processen-verbaal van de stembureaus inzien?

Ja, dat kan.

Vraag en antwoord

Mag een volmachtnemer een kopie legitimatie van de volmachtgever op smartphone of tablet tonen?

Ja, een volmachtnemer kan een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever tonen op een smartphone of tablet.

Vraag en antwoord

Wat is het ronselen van volmachtstemmen?

Onder ronselen van volmachten verstaat de Kieswet het stelselmatig aanspreken of anderszins persoonlijk benaderen van kiezers om ...

Vraag en antwoord

Wat als een benoemde tussentijds niet meer voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap?

Het lidmaatschap van een benoemde wordt voortijdig beëindigd als hij niet meer voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap van het ...

Vraag en antwoord

Wat zijn de vereisten voor de stembus?

De stembus moet kunnen worden afgesloten met een deksel dat voorzien is van een slot. In het midden van het deksel zit een sleuf, ...

Vraag en antwoord