809 adviezen en publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kunnen kandidaten worden geschrapt en leidt dit tot een lege plek op de kandidatenlijst?

Na de dag van kandidaatstelling kan een ingediende lijst niet meer op verzoek van partijen of kandidaten worden gewijzigd. Wel ...

Vraag en antwoord

Mag informatie op een identiteitsbewijs i.v.m. privacy deels afgeschermd zijn bij de kandidaatstelling?

Nee, afscherming van gegevens op de kopie van het identiteitsbewijs is niet toegestaan.

Vraag en antwoord

Kunnen politieke partijen zendtijd krijgen?

 Ja, het Commissariaat voor de Media kent landelijke zendtijd toe aan politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de Tweede ...

Vraag en antwoord

Moet de aanduiding van de politieke partij dezelfde zijn als de statutaire naam?

Nee, deze aanduiding hoeft niet overeen te komen met de naam zoals die in de statuten van de politieke partij staat.

Vraag en antwoord

Mag een plaatselijke afdeling van een landelijke partij aan de landelijk geregistreerde aanduiding iets toevoegen?

Nee, een toevoeging aan een landelijke registratie is een wijziging van die landelijke registratie. Wanneer een lokale afdeling ...

Vraag en antwoord

Wanneer wordt een kandidaat benoemd na verkiezingen?

De voorzitter van het centraal stembureau informeert de benoemde zo spoedig mogelijk na vaststelling van de verkiezingsuitslag ...

Vraag en antwoord

Wanneer begint het lidmaatschap van een benoemde?

Het lidmaatschap van een benoemde begint officieel zodra de beslissing over de toelating aan hem of haar bekend is gemaakt.

Vraag en antwoord

Kan een lid tussentijds uit de fractie stappen?

Ja, de Kieswet sluit niet uit dat een kandidaat die is gekozen op een bepaalde lijst zich na toelating tot het vertegenwoordigend ...

Vraag en antwoord

Kunnen waarnemers aanwezig zijn tijdens de stemming?

Ja, allereerst kan de minister van Buitenlandse Zaken internationale waarnemers uitnodigen om getuige te zijn bij de ...

Vraag en antwoord

Hoe verloopt tussentijdse vacaturevervulling bij het hoofdstembureau?

Degene die ter vervulling van een opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is ...

Vraag en antwoord