809 adviezen en publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kan de voorzitter van een hoofdstembureau tijdelijk vervangen worden?

De burgemeester van de gemeente waarin het hoofdstembureau is gevestigd, is van rechtswege voorzitter van het hoofdstembureau. ...

Vraag en antwoord

Krijgen politieke partijen subsidie?

Politieke partijen krijgen subsidie op grond van de Wet financiering politieke partijen. De hoogte van de subsidie hangt af van ...

Vraag en antwoord

Hoe verloopt het tellen van de stemmen bij gecombineerde verkiezingen?

Na de stemming worden de stembussen van beide verkiezingen onmiddellijk na elkaar geopend en worden de stembiljetten van elkaar ...

Vraag en antwoord

Is een stembiljet dat in de verkeerde stembus is gedaan bij gecombineerde verkiezingen ongeldig?

Nee, een stembiljet dat in de verkeerde stembus is gegooid tijdens de gecombineerde dag van stemming voor het algemeen bestuur ...

Vraag en antwoord

Advies wijziging Kiesbesluit en tijdelijke experimentenbesluit ivm vereenvoudiging stemmen vanuit het buitenland

De Kiesraad kan zich vinden in het Conceptbesluit tot wijziging van het Kiesbesluit en het Tijdelijk experimentenbesluit ...

Advies | 20-09-2018

Stappenplan OSV P1 herindelingsverkiezingen 2018

Formulier | 12-09-2018

Wat zijn herstelbare verzuimen?

Herstelbare verzuimen zijn:

Vraag en antwoord

Wanneer is de kandidatenlijst ongeldig?

Een kandidatenlijst is ongeldig als:

Vraag en antwoord

Mogen achter de namen van kandidaten bij een samenvoeging van aanduidingen de eigen partijnamen worden geplaatst?

Nee, in het Kiesbesluit is bepaald op welke wijze een kandidaat wordt opgenomen op een kandidatenlijst.

Vraag en antwoord

Mogen kandidatenlijsten ook alleen in huis-aan-huisbladen worden gepubliceerd?

Nee, gemeenten zijn verplicht om de vastgestelde lijsten, samen met de informatie over de stemlokalen uiterlijk 4 dagen voor de ...

Vraag en antwoord