Adviezen en publicaties

Adviezen en publicaties

912 adviezen en publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Advies over de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19

De Kiesraad stemt op hoofdlijnen in met een wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over ...

Advies | 10-09-2020

Advies over wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet

De Kiesraad is in een advies positief over een wetsvoorstel dat de definitieve invoering regelt van een nieuw compact stembiljet ...

Advies | 17-07-2020

Advies over de dag van stemming met bijzondere maatregelen in het kader van Covid-19

In het najaar vinden gemeentelijke herindelingsverkiezingen plaats, alsook de eilandsraadsverkiezing in Sint Eustatius. In maart ...

Advies | 18-06-2020

Advies over wijziging Tijdelijk experimentenbesluit ivm invoering elektronisch vervangend briefstembewijs

De minister van BZK wil experimenteren met de mogelijkheid voor kiezers in het buitenland om desgewenst een elektronisch ...

Advies | 22-04-2020

Jaarverslag 2019

In het jaarverslag over 2019 blikt de Kiesraad terug op het verloop van de verkiezingen. Ook staan we stil bij de adviezen die ...

Jaarverslag | 09-03-2020

Uitbreiding aantal zetels (3) Europees Parlement 2020

Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wijzigt het aantal leden van het Europees Parlement. Nederland ...

Proces-verbaal | 06-02-2020

Advies grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer

De Kiesraad heeft een advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat een andere wijze van verkiezing van de Eerste Kamer beoogt. ...

Advies | 30-10-2019

Advies grondwetsherziening kiescollege buitenland

De Kiesraad kan zich vinden in het voorstel om een kiescollege in te stellen voor Nederlanders in het buitenland. Dit blijkt uit ...

Advies | 15-10-2019

Derde advies over conceptwetsvoorstel aanpassing procedure vaststelling verkiezingsuitslag

Gemeenten mogen zelf kiezen of ze bij verkiezingen centraal tellen of (volledig) tellen in de stembureaus. Dit is de kern van een ...

Advies | 14-10-2019

Advies over wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

De Kiesraad ondersteunt de wens om te gaan experimenten met een kleiner stembiljet. Dit staat in een advies over een wetsvoorstel ...

Advies | 14-10-2019