Tijdlijn vaststelling uitslag Europees Parlementsverkiezing 2024

Na het sluiten van de stembussen op donderdag 6 juni 2024 om 21.00 uur starten de stembureauleden met het tellen van de stemmen in het stemlokaal. Op vrijdag 7 juni tellen de gemeentelijk stembureaus de uitslagen van de stembureaus bij elkaar op. De tellingen zijn openbaar, belangstellenden kunnen daarbij aanwezig zijn. Gemeenten mogen de voorlopige uitslagen pas bekendmaken vanaf zondag 9 juni 23.00 uur. Dan zijn de stembussen in alle lidstaten van de Europese Unie gesloten en kan de verkiezing in andere landen niet beïnvloed worden. Op woensdag 19 juni om 11.00 uur stelt de Kiesraad de officiële uitslag vast in een openbare zitting in de Tweede Kamer.
Hieronder een schematische weergave van de vaststelling van de uitslag.