Bekendmaking uitslag Europees Parlementsverkiezing

Na het sluiten van de stembussen op donderdag 6 juni 2024 om 21.00 uur starten de stembureauleden met het tellen van de stemmen in het stemlokaal. Op vrijdag 7 juni tellen de gemeentelijk stembureaus de uitslagen van de stembureaus bij elkaar op. De tellingen zijn openbaar, belangstellenden kunnen daarbij aanwezig zijn. Gemeenten mogen de voorlopige uitslagen pas bekendmaken vanaf zondag 9 juni 23.00 uur. Dan zijn de stembussen in alle lidstaten van de Europese Unie gesloten en kan de verkiezing in andere landen niet beïnvloed worden. Op woensdag 19 juni om 11.00 uur stelt de Kiesraad de officiële uitslag vast in een openbare zitting in de Tweede Kamer.

Beeld: ©Kiesraad

Tellen van de stemmen

Gemeenten kunnen de stemmen in hun gemeente op twee manieren tellen, decentraal of centraal. Centrale telling betekent dat op donderdagavond 6 juni de stemmen per partij worden geteld in het stemlokaal. Op vrijdag 7 juni telt het gemeentelijk stembureau de stemmen van alle stembureaus op kandidaatsniveau en berekent het gemeentetotaal per partij en per kandidaat. De uitslag wordt nog niet bekend gemaakt. Dat gebeurt op maandag 10 juni tijdens het vervolg van de zitting van het gemeentelijk stembureau.

Decentrale telling betekent dat de stembureaus de stemmen op donderdagavond 6 juni per partij en per kandidaat tellen in het stemlokaal. Op vrijdag 7 juni controleert het gemeentelijk stembureau de uitkomsten van de stembureaus en berekent het gemeentetotaal. De uitslag wordt nog niet bekend gemaakt. Dat gebeurt op maandag 10 juni tijdens het vervolg van de zitting van het gemeentelijk stembureau.
De tellingen door het stembureau en het gemeentelijk stembureau zijn openbaar. De gemeentelijk stembureaus publiceren de uitslagen na afloop van de zitting van maandag 10 juni op de website van de gemeente.

Hoofdstembureaus

Nederland is onderverdeeld in 20 kieskringen. Elke kieskring heeft één hoofdstembureau. De hoofdstembureaus tellen de uitslagen van de gemeenten binnen hun kieskring bij elkaar op. Op dinsdag 11 juni om 10.00 uur stellen de hoofdstembureaus de uitslag per kieskring vast. Het nationaal briefstembureau stelt de uitslag van de briefstembureaus voor kiezers in het buitenland vast op woensdag 12 juni om 14.30 uur. De uitslagen worden overgebracht naar het centraal stembureau, de Kiesraad. Ook de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus worden overgedragen aan de Kiesraad.

Vaststelling officiële uitslag

De Kiesraad controleert de processen-verbaal en onderzoekt opmerkelijke uitslagen en meldingen van kiezers over mogelijke (op-) telfouten in de processen-verbaal. De Kiesraad kan gemeentelijk stembureaus vragen om nader onderzoek te doen of een hertelling uit te voeren, als de controles daar aanleiding toe geven. Nadat eventuele hertellingen zijn verricht, berekent de Kiesraad de uitslag van de verkiezing en de zetelverdeling. De Kiesraad stelt de uitslag vast in een openbare zitting op 19 juni om 11.00 uur in de Tweede Kamer. Aan het eind van die zitting overhandigt de voorzitter van de Kiesraad de uitslag en de processen-verbaal aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Na afloop van de zitting publiceert de Kiesraad de uitslag op de www.kiesraad.nl.

Eerste vergadering nieuw gekozen Europees Parlement

De Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven van de Tweede Kamer doet vanaf woensdag 19 juni onderzoek naar het verloop van de verkiezing. De Tweede Kamer kan besluiten tot een hertelling of een herstemming bij een of meer stembureaus. Op 16 juli 2024 komt vervolgens het nieuw gekozen Europees Parlement bijeen.