Klachtenregeling

De Kiesraad heeft een eigen klachtenregeling. Deze beschrijft de procedure voor de behandeling van klachten door de Kiesraad. Klachten, zoals in deze klachtenregeling beschreven, hebben betrekking op de wijze waarop (een medewerker van) de Kiesraad zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen.

In hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht is een basisregeling opgenomen over klachten. In aanvulling hierop heeft de Kiesraad een eigen klachtenregeling opgesteld. Er staan bepalingen in over hoe een klaagschrift eruit dient te zien, over de samenstelling en taken van de klachtenadviescommissie, en over de behandeling en afdoening van een klacht.