Onafhankelijkheid Kiesraad

Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Comptabiliteitswet 2016 per 1 januari 2018 is de Kiesraad onderdeel geworden van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneur.  Met de ondertekening van enkele beheersregelingen door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren, is op 01 januari 2018 de onafhankelijkheid van de Kiesraad ten opzichte van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties versterkt.

Deze onafhankelijkheid is essentieel voor de Kiesraad in zijn hoedanigheid van centraal stembureau voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement. De Kiesraad heeft nu, als onderdeel van de rijksbegroting van het begrotingshoofdstuk IIB Hoge College van staat en colleges en Kabinetten van de Gouverneur en de Kiesraad, een eigen begroting en is primair verantwoordelijk voor de besteding van zijn eigen budget.