Taak hoofdstembureau bij vaststelling verkiezingsuitslag Hoofdstuk O 1-6

Artikel O 1 Zitting hoofdstembureau verkiezingsuitslag

Het hoofdstembureau houdt 2 dagen na de dag van stemming een openbare zitting, behalve bij provinciale statenverkiezingen met één kieskring en het hoofdstembureau voor de waterschapsverkiezingen, dan heeft het hoofdstembureau zitting op de vijfde dag na de stemming.

Officiële tekst Kieswet art. O 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, uitslagen

Europees Parlementsverkiezing, Bekendmaking uitslag

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel O 2 Vaststelling aantal stemmen door hoofdstembureau

Het hoofdstembureau maakt in een openbare zitting per lijst het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het totaal van deze aantallen bekend. 

Officiële tekst Kieswet art. O 2

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, uitslagen

Europees Parlementsverkiezing, Bekendmaking uitslag

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel O 3 Proces-verbaal zitting hoofdstembureau

Na het vaststellen van de aantallen stemmen en de bekendmaking daarvan in een openbare zitting, maakt het hoofdstembureau proces-verbaal op. Eventuele ingebrachte bezwaren worden in het proces-verbaal vermeld.

Officiële tekst Kieswet art. O 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, uitslagen

Europees Parlementsverkiezing, Bekendmaking uitslag

Artikel O 4 Openbaarmaking proces-verbaal

Het hoofdstembureau publiceert het proces-verbaal (met weglating van de ondertekening) van de zitting over het tellen van de stemmen op internet. Verder brengt het hoofdstembureau zijn proces-verbaal naar het centraal stembureau, behalve bij gemeenteraadsverkiezingen, waterschapsverkiezingen of een provinciale statenverkiezing van een provincie die één kieskring vormt.

Officiële tekst Kieswet art. O 4

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, uitslagen

Europees Parlementsverkiezing, Bekendmaking uitslag

Artikel O 5 Overdracht en vernietiging processen-verbaal stembureaus

Het hoofdstembureau brengt de processen-verbaal van de stembureaus naar het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Hier worden de processen-verbaal 3 maanden bewaard en daarna vernietigd.

Officiële tekst Kieswet art. O 5

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vernietiging van stembescheiden

Gemeenteraadsverkiezingen, Vernietiging van stembescheiden

Provinciale Statenverkiezingen, Vernietiging van stembescheiden

Waterschapsverkiezingen, Vernietiging van stembescheiden

Artikel O 6 Verdere regels taak hoofdstembureau in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit kunnen meer regels staan over de taak van het hoofdstembureau bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag.

Officiële tekst Kieswet art. O 6