Vernietiging stembescheiden

Gebruikte stembiljetten worden drie maanden na toelating van de nieuw gekozen leden van het algemeen bestuur van het waterschap vernietigd.

Alle stempassen, volmachtbewijzen en stembiljetten – ongebruikt, onbruikbaar gemaakt of gebruikt – worden tot drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist bewaard. Hetzelfde geldt voor de afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus en de door de burgemeester vastgestelde aantallen stemmen in zijn gemeente. Zie Kieswet art. O 5. Dit met het oog op een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Verzegelde pakken mogen uitsluitend voor strafrechtelijk onderzoek - en dus niet voor ander (wetenschappelijk) onderzoek - worden overgedragen. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. Zie Kieswet art. N 12 en art. N 13.