Uitslagen

De vaststelling van de uitslag vindt plaats in een paar stappen. Dit is geregeld in de Kieswet. (1) De stembiljetten worden handmatig per stembureau geteld. (2) Vervolgens brengen de stembureaus hun uitslagen over naar de gemeente. (3) Gemeenteambtenaren tellen de stembureau-uitslagen bij elkaar op. (4) Twee dagen na de verkiezing stelt het gemeentelijk centraal stembureau de uitslag vast op basis van de uitslagen van de stembureaus. Lees hieronder hoe alles precies in zijn werk ging bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  

Tijdslijn vaststelling uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

Van openen stembureaus tot bekendmaking officiële verkiezingsuitslag

* In gemeenten die deelnemen aan het experiment centraal tellen, wordt de telling op het niveau van kandidaten niet in het stembureau gedaan. De stembureauleden voeren alleen de telling op lijstniveau uit. De telling op kandidaatsniveau gebeurt de volgende dag op één centrale locatie in de gemeente.

** Het gebruik van software als rekenhulpmiddel moet aan verschillende eisen voldoen. Zo wordt de software alleen gebruikt op computers die niet met internet zijn verbonden. Elke stap wordt geverifieerd door een tweede persoon (‘vier ogen principe’).