Uitslagen

De vaststelling van de uitslag vindt plaats in een paar stappen. Dit is geregeld in de Kieswet. (1) De stembiljetten worden handmatig per stembureau geteld. (2) Vervolgens brengen de stembureaus hun uitslagen over naar de gemeente. (3) Gemeenteambtenaren tellen de stembureau-uitslagen bij elkaar op. (4) Twee dagen na de verkiezing stelt het gemeentelijk centraal stembureau de uitslag vast op basis van de uitslagen van de stembureaus. Lees hieronder hoe alles precies in zijn werk gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  

Bij de komende herindelingsverkiezingen, op 18 november 2020, zal het verkiezingsproces wat anders verlopen dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. U vindt hier een overzicht van de maatregelen.

Tijdslijn vaststelling uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018Van openen stembureaus tot bekendmaking officiële verkiezingsuitslag

* In gemeenten die deelnemen aan het experiment centraal tellen, wordt de telling op het niveau van kandidaten niet in het stembureau gedaan. De stembureauleden voeren alleen de telling op lijstniveau uit. De telling op kandidaatsniveau gebeurt de volgende dag op één centrale locatie in de gemeente.

** Het gebruik van software als rekenhulpmiddel moet aan verschillende eisen voldoen. Zo wordt de software alleen gebruikt op computers die niet met internet zijn verbonden. Elke stap wordt geverifieerd door een tweede persoon (‘vier ogen principe’).