Uitslagen

De vaststelling van de uitslag vindt plaats in een paar stappen. Dit is geregeld in de Kieswet.

  1.  De stembureaus tellen handmatig de stemmen, in het stembureau.
  2. De stembureaus brengen hun uitslagen naar de gemeente.
  3. Het gemeentelijk stemburea telt de stembureau-uitslagen bij elkaar op.
  4. Het centraal stembureau stelt de uitslag vast, op basis van de uitslagen van de gemeentelijk stembureaus.