Uitslagen

De vaststelling van de uitslag vindt plaats in een paar stappen. Dit is geregeld in de Kieswet.

  1.  De stembureaus tellen handmatig de stemmen, in het stembureau.
  2. De stembureaus brengen hun uitslagen naar de gemeente.
  3. Gemeenteambtenaren tellen de stembureau-uitslagen bij elkaar op.
  4. Vier dagen na de verkiezing stelt het gemeentelijk centraal stembureau de uitslag vast, op basis van de uitslagen van de stembureaus.

Lees in de tijdslijn hieronder hoe alles precies in zijn werk gaat.  

Tijdslijn vaststelling uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Van openen stembureaus tot bekendmaking officiële verkiezingsuitslag

* In gemeenten die deelnemen aan het experiment centraal tellen, tellen de stembureaus alleen de lijsttotalen. Ze tellen niet de stemmen op de kandidaten. De telling op kandidaatsniveau gebeurt de volgende dag, op een of meerdere centrale locaties in de gemeente.

** Het gebruik van software als rekenhulpmiddel moet aan verschillende eisen voldoen. Zo wordt de software alleen gebruikt op computers die niet met internet zijn verbonden. Elke stap wordt geverifieerd door een tweede persoon (‘vier ogen principe’).