Tellen van de stemmen

Hieronder wordt het proces van het tellen van de stemmen in stappen toegelicht, van stemlokaal tot centraal stembureau. Dit proces begint geheel op papier, in de stemlokalen. 

Tijdslijn vaststelling uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Van openen stembureaus tot bekendmaking officiële verkiezingsuitslag