Blanco / ongeldig

Iemand stemt blanco als hij geen enkel vakje van het stembiljet aankruist. Het uitbrengen van een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden uitsluitend de stemmen op de kandidaten geteld. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar een bepaalde partij gaat.

Beeld: Kiesraad

Als een kiezer zich bij het invullen van zijn stembiljet vergist, geeft hij het biljet terug aan de voorzitter. Deze maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft hem eenmaal een nieuw biljet.

Opkomstbepaling

Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen wel mee voor de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen. De stembureaus en het hoofdstembureau vermelden het aantal blanco stemmen in het proces-verbaal van de zitting.

Zie Kieswet art. N 7.