Vernietiging stembescheiden

Gebruikte stembiljetten worden drie maanden na toelating van de nieuwgekozen leden van de Provinciale Staten vernietigd.

Alle stempassen, kiezerspassen, volmachtbewijzen en stembiljetten worden tot drie maanden nadat over de toelating van gekozen kandidaten is beslist, bewaard. Hetzelfde geldt voor de processen-verbaal (papieren verslagen) van de stembureaus en de door de burgemeesters vastgestelde stemtotalen. Deze gegevens worden bewaard met het oog op een eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Verzegelde pakken met stembiljetten mogen uitsluitend voor strafrechtelijk onderzoek worden overgedragen. Van de vernietiging wordt een proces-verbaal opgemaakt.