Vernietiging stembescheiden

Gebruikte stembiljetten worden drie maanden na toelating van de nieuw gekozen leden van de provinciale staten vernietigd.

Alle stempassen, kiezerspassen, volmachtbewijzen en stembiljetten – ongebruikt, onbruikbaar gemaakt of gebruikt – worden drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist, bewaard. Zie Kieswet art. O 5. Hetzelfde geldt voor de afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus en de door de burgemeesters vastgestelde aantallen stemmen. Dit met het oog op een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Verzegelde pakken mogen uitsluitend voor strafrechtelijk onderzoek - en dus niet voor ander (wetenschappelijk) onderzoek - worden overgedragen. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. Zie Kieswet art. N 12 en art. N 13.