Stembureaus

Per verkiezing zijn ruim 9.000 stembureaus actief. Colleges van burgemeester en wethouders stellen binnen hun gemeentes één of meer stembureaus in. Stembureaus zijn op de verkiezingsdag geopend van 's ochtends 7.30 tot 's avonds 21.00 uur. Alleen bijzondere stembureaus en mobile stembureaus kunnen andere openingstijden hebben.

Zie Kieswet Art. J 1 en J 4a.

(Beeldtitel: Stembureaus. Mensen staan in een stembureau. Een man en een vrouw legen een stembus. Een rood ingekleurd stemvakje. Een man:)

RUSTIGE MUZIEK

MANNENSTEM: Nederland telt ongeveer 10.000 stembureaus.
Die zijn vaak gevestigd in openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen.
Maar we kennen tegenwoordig ook stembureaus op bijzondere locaties zoals winkelcentra en NS-treinstations.
Zelfs mobiele stembureaus komen tegenwoordig voor.

(Beeldtekst: Toegankelijkheid.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Stembureaus moeten allemaal goed toegankelijk zijn voor kiezers.
Kiezers moeten deze stemlokalen kunnen vinden en van belang is dat de bewegwijzering goed is.

(Diverse bordjes met 'Stembureau' en daaronder een pijl.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

De Kieswet bepaalt dat ten minste 25 procent van alle stemlokalen geschikt moet zijn voor kiezers met een fysieke beperking.
Dat betekent dus: geen drempels bij de ingang en het liefst ook een parkeervoorziening voor gehandicapte kiezers.

(Beeldtekst: Stembureauleden.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Als de kiezer dan binnenkomt in het stemlokaal ziet hij achter de tafel stembureauleden.
Dat zijn vrijwilligers, benoemd door het college van burgemeester en wethouders.
Ze zijn geïnstrueerd door de gemeente en kennen alle procedures van de Kieswet.
Ze zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in het stemlokaal.
Ze mogen geen blijk geven van hun politieke voorkeur want in het stemlokaal moet de kiezer in alle rust en kalmte zijn stem kunnen uitbrengen.
Flyeren en campagnevoering, dat mag buiten het stemlokaal maar niet binnen het stemlokaal.

(Beeldtekst: Kiesraad. www.kiesraad.nl.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN STOPT DAN

Gemeenten moeten uiterlijk vier dagen voor de stemming een lijst met adressen van stemlokalen en mobiele stembureaus verspreiden, samen met de kandidatenlijsten. Dit is geregeld in het Kiesbesluit, J 1 eerste lid.

De voorzitter van het stembureau is verantwoordelijk voor het verloop van de verkiezing in het stemlokaal en handhaaft de orde. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de Kieswet. 

Zie Kieswet art. J 1 (tweede en derde lid), art. J 37.