Stemlokaal

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen en inrichten van stemlokalen. In een stemlokaal kan meer dan één stembureau zijn gevestigd. Het stemlokaal is zo ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd.

Beeld: Heleen Hörmann

De Kieswet kent, behalve dat het stemgeheim gewaarborgd moet zijn, nog enkele vereisten voor de inrichting van het stemlokaal, zoals de aanwezigheid van een register van ongeldige stempassen en de positionering van de stemhokjes en de stembus. Zie Kieswet art. J 15, art. J 16, art. 17 en art. J 18.

Toegankelijkheid

Alle stemlokalen moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Zie Kieswet art. J 4. Bij de selectie van locaties voor een stembureau moet het college van B&W hiermee rekening houden. Denk daarbij aan een oprijplank bij opstapjes of drempels, goede verlichting, de beschikbaarheid van een loep, eventueel een extra leeslamp, parkeervoorziening voor gehandicapten en stemhokjes met een verlaagd werkblad.