Wat zijn de vereisten voor de stembus?

De stembus moet kunnen worden afgesloten met een deksel dat voorzien is van een slot. In het midden van het deksel zit een sleuf, waardoor de stembiljetten in de bus kunnen worden gestoken. De sleuf moet zo zijn afgesloten dat deze daarna slechts kan worden geopend, nadat het deksel is losgemaakt.

De stembus staat bij de tafel, binnen het bereik van het lid van het stembureau dat erop toeziet dat de kiezer het stembiljet in de stembus steekt. 

In de Kieswet en het Kiesbesluit zijn geen voorgeschreven afmetingen opgenomen.

Zie Kieswet art. J 18 en Kiesbesluit art. J 3 en art. J 8.