Bijzondere en mobiele stembureaus

Gemeenten kunnen als aanvulling op de gewone stembureaus mobiele stembureaus en bijzondere stembureaus instellen. Een mobiel stembureau kan op de verkiezingsdag verschillende locaties aandoen, zodat kiezers met een lichamelijke beperking en ouderen dichterbij huis kunnen stemmen.

Een bijzonder stembureau wordt vaak ingezet op publiekstrekkende locaties, zoals winkelcentra en treinstations. Bijzondere stembureaus hebben aangepaste openingstijden.

Beeld: Kiesraad

Gemeenten moeten minstens veertien dagen voor de stemming in het gemeenteblad bekendmaken op welke plaatsen en welke tijdstippen bijzondere en mobiele stembureaus te vinden zijn.

Zie Kieswet art. J 4a.

Tellen van de stemmen

Bij bijzondere en mobiele stembureaus die eerder dan 21:00 uur sluiten, vindt het tellen van de stemmen vanaf 21:00 uur plaats. Dit om te voorkomen dat binnen een gemeente van sommige stembureaus de uitslag al is vastgesteld, terwijl in andere stembureaus nog gestemd kan worden.

Overigens kan het college van burgemeester en wethouders bepalen dat de telling van de stemmen die op een bijzonder stembureau zijn uitgebracht, op een andere locatie plaatsvindt dan in het bijzondere stembureau zelf.

Zie Kieswet art. J 1.