Kan de zitting van het stembureau worden geschorst?

Ja, de zitting van het stembureau kan geschorst worden als omstandigheden in of bij het stemlokaal de voortgang van de zitting onmogelijk maken, bijvoorbeeld als kiezers de orde verstoren of als er ontruimd moet worden vanwege brand in het gebouw.

De voorzitter meldt de schorsing van de zitting aan de burgemeester. De burgemeester bepaalt vervolgens wanneer de zitting wordt hervat. Als het gaat om een schorsing terwijl de stemming nog gaande is, worden kiezers verwezen naar het dichtstbijzijnde stembureau.

Zie Kieswet art. J 38.