Register ongeldige stempassen

Elk stembureau beschikt over een register van ongeldig verklaarde stempassen (ROS). Dit register voorkomt dat een kiesgerechtigde twee keer kan stemmen.

Beeld: Kiesraad

Een uittreksel van het register van ongeldig verklaarde stempassen moet op de verkiezingsdag in alle stembureaus beschikbaar zijn en op tafel liggen.

Zie Kieswet art. J 17.

Ongeldige stempas

In de volgende gevallen is een stempas ongeldig:

  • als een stempassen is omgezet in een kiezerspas of een volmachtbewijs;
  • als op verzoek van de kiezer een vervangende stempas is uitgereikt, bijvoorbeeld omdat hij zijn stempas is kwijtgeraakt of omdat hij de stempas niet heeft ontvangen;
  • als stempassen ten onrechte zijn verstrekt of zijn verstrekt aan personen die voor de verkiezingsdag zijn overleden;
  • als stempassen zijn ontvreemd of op een andere manier onrechtmatig in omloop zijn, bijvoorbeeld door een fout tijdens de productie of distributie.

Zie Kieswet art. J 7a.