Vernietiging stempassen

Alle stempassen, volmachtbewijzen en stembiljetten  worden bewaard, tot drie maanden nadat de nieuwe gemeenteraad aan de slag gaat. Dit met het oog op een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Daarna worden ze vernietigd. Hetzelfde geldt voor de afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus en de door de burgemeesters vastgestelde aantallen stemmen.

De verpakte stukken zijn verzegeld. Die pakken mogen uitsluitend voor strafrechtelijk onderzoek worden overgedragen en geopend. Zie Kieswet art. N 12 en Kieswet art. N 13.