Vernietiging stembescheiden

Gebruikte stembiljetten worden drie maanden nadat de nieuw gekozen leden van de Tweede Kamer zijn toegelaten vernietigd.

Beeld: Kiesraad

Alle stempassen, kiezerspassen, volmachtbewijzen en stembiljetten worden tot drie maanden nadat over de toelating van gekozen kandidaten is beslist, bewaard. Deze gegevens worden bewaard met het oog op een eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Verzegelde pakken met stembiljetten mogen uitsluitend voor strafrechtelijk onderzoek worden overgedragen. Van de vernietiging wordt een proces-verbaal opgemaakt.