Stembureaus

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Stembureaus zijn op de verkiezingsdag geopend van 's ochtends 7.30 tot 's avonds 21.00 uur. Alleen bijzondere stembureaus kunnen andere openingstijden hebben.

De stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het verloop van de verkiezing in hun stemlokaal. Ook zijn zij verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de regels uit de Kieswet. Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het stembureau om de orde in het stemlokaal te handhaven. Zie Kieswet art. J 37.

Locaties stemlokalen

Gemeenten moeten uiterlijk op de vrijdag voor de dag van de stemming huis-aan-huis een lijst met adressen van stemlokalen verspreiden, samen met de kandidatenlijsten. Zo weet de kiezer op welke plaatsen binnen de gemeente hij kan stemmen. Dit is geregeld in de Kieswet art. J 4 en het Kiesbesluit art. J 1.

Benieuwd naar locaties stemlokalen in het hele land? Kijk dan op de website www.waarismijnstemlokaal.nl